De mondgezondheidstoestand van sportuniversiteitsstudenten

Nagappan Nagappan, Nagaland Tirupati, Nithin Manchery Gopinath, Duraiselvi Panneer Selvam, Gayathri Ponnusamy Subramani, and Gireesh Kumar Subbiah
“Oral Health Status of Sports University Students in Chennai”, verschenen in the Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences.

De rol van de tandarts is voor sporters uitermate belangrijk

Lights

Samenvating van het artikel “Oral Health Status of Sports University Students in Chennai”, verschenen in the Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences. doi: 10.4103/JPBS.JPBS_287_18

link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6555349/#idm139754620604832title

INTRODUCTIE

Deze studie had als doel de mondgezondheidstoestand onder sportuniversiteitsstudenten in India te onderzoeken. Een klinisch onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van de gestandaardiseerde enquêtes gepubliceerd door de Wereldgezondheidszorgorganisatie in 2013.

De meest voorkomende mondgezondheidsproblemen onder sporters zijn orale en gezichtstrauma’s, met als gevolg breuken van de gezichtsbeenderen en tanden, tanderosie te wijten aan excessieve consumptie van koolzuurhoudende dranken, tandbederf en gebrekkige parodontale gezondheid. Als bij een sporter veranderingen in de occlusie plaatsvinden, dan kan dit een significante impact hebben op de sportprestatie aangezien dit de efficiëntie van het kauwen, en bijgevolg de vertering van voedsel belemmert. Dat leidt op zijn beurt tot een verminderde absorptie van voedingsstoffen, verlies van spierevenwicht, hoofdpijn, kaakgewrichtsproblemen, ongemak en stress.

 

BESPREKING VAN DE RESULTATEN

Mondgezondheid wordt grotendeels weerspiegeld in het algemeen, fysiek en emotioneel welzijn van een atleet. Vanwege een gebrek aan onderzoek over de mondgezondheidsstatus van sporters in India richtte dit onderzoek zich op de prevalentie van cariës, gingivitis, parodontitis en dentale fluorose onder Indiase sporters.

De geselecteerde leeftijdscategorie was van 18 tot 30 jaar, van wie 52.1% behoorde tot de leeftijdscategorie van 18-22 jaar en 47.8% tot de categorie 22-30 jaar. Van de 94 proefpersonen was 68% mannelijk en 31.9% vrouwelijk.

In dit onderzoek, voor wat socio-economische status betreft, behoorde 7.44% tot de bovenklasse, 70.2% tot de middenklasse en 2.3% kwam uit de onderklasse. Anderzijds, in de studie door Biazevicet et al., behoorde 4.14% van de studenten uit de bovenklasse, 75.72% tot de middenklasse en 20.15% tot de onderklasse. Dit toont aan dat socio-economische status een positief effect heeft op het prestatievermogen van sporters.

20.21% van de studenten in deze studie waren atleten, 15.9% speelde kabaddi, 10.63% speelde hockey en 19% beoefende meerdere sporten. Anderzijds, in de studie door Abdullah et al.,  beoefende 25.8% krijgskunsten, speelde 13.8% voetbal, 11.6% hockey en 10.7% rugby. 8.4% waren atleten en 4.4% speelde badminton en basketbal.

In deze studie bedraagt de gemiddelde waarde van rotte, ontbrekende en gevulde tanden (Decayed, Missing, Filled (Teeth); DMFT) voor mannen 2.23 ± 3.01 en voor vrouwen 1.87 ± 2.62. Anderzijds, in een studie onder de professionele voetbalspelers in de voetbalclub in Barcelona, bedroeg de gemiddelde DMFT-waarde 5.7. Dat is zo omdat dehydratatie, het lokaal uitdrogen van de mond tijdens het sporten, en consumptie van koolzuurhoudende dranken de speekselvloed reduceren en het risico op cariës verhogen.

In deze studie was de prevalentie van gingivitis onder de mannelijke proefpersonen 48.9% en onder de vrouwelijke proefpersonen 15%. In de studie van Needleman et al.bedroeg de prevalentie van gingivitis 76%.

De prevalentie van parodontitis in deze studie bedroeg onder de mannelijke proefpersonen 26.6% en onder de vrouwelijke proefpersonen 9.6%, terwijl dat in de studie van Needleman et al.8.3% bedroeg. Aangezien competitieve sporters meer tijd spenderen aan beweging en training, verhoogt dat de psychologische en fysieke stress, wat zijn uiteindelijke impact heeft op parodontale gezondheid en de algemene prestatie van sporters.

De prevalentie van dentaal trauma in deze studie bedroeg voor de mannelijke proefpersonen 12.8% en voor de vrouwelijke proefpersonen 2.1%. Het aantal studenten met dentale fluorose bleek verwaarloosbaar te zijn (1%). In deze studie werden geen gevallen van kaakgewrichtsproblemen of orale mucosale laesies waargenomen bij de proefpersonen.

 

CONCLUSIE

De rol van de tandarts is voor sporters uitermate belangrijk. Maar huidig onderzoek heeft aangetoond dat de mondgezondheidsstatus van sporters behoorlijk is, vooral wat cariës en parodontale toestand betreft. Er is urgente nood aan mondgezondheidspromotie en ziektepreventiestrategieën voor sporters. In de toekomst kan dit onderzoek uitgevoerd worden onder een grotere populatie in verschillende sporten.

 

LITERATUUR

1. Håkansson S, Sturesson A. Oral hygiene experience, knowledge of oral health and oral diseases and attitudes about oral health care. Zambia: School of Health and Society; 2010. [Google Scholar]

2. Singh K, Kochhar S, Mittal V, Agrawal A, Chaudhary H, Anandani C. Oral health: Knowledge, attitude and behaviour among Indian population. Edu Res J. 2012;3:066–071. [Google Scholar]

3. Souza LA, Elmadjian TR, Brito e Dias R, Coto NP. Prevalence of malocclusions in the 13-20-year-old categories of football athletes. Braz Oral Res. 2011;25:19–22. [PubMed] [Google Scholar]

4. Needleman I, Ashley P, Petrie A, Fortune F, Turner W, Jones J, et al. Oral health and impact on performance of athletes participating in the London 2012 Olympic games: A cross-sectional study. Br J Sports Med. 2013;47:1054–8. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

5. WHO. Oral health surveys: Basic methods. 5th ed. Geneva: World Health Organization; 2013. [Google Scholar]

6. Biazevic MGH, Michel-Crosato E, Detoni A, Klotz R, de Souza ÉR, de Paula Queluz D. Orofacial injuries in sports and use of mouthguards among university students. Braz J Oral Sci. 2010;9:380–3. [Google Scholar]

7. Abdullah D, Wee CLF, Noorina WABW, Robin R, Tiong SP, Khoo S. Knowledge and use of mouthguards among university athletes in Malaysia. Movement, Health & Exercise. 2013;2:31–40. [Google Scholar]

8. Gay-Escoda C, Vieira-Duarte-Pereira DM, Ardèvol J, Pruna R, Fernandez J, Valmaseda-Castellón E. Study of the effect of oral health on physical of professional soccer players of the football club. Barcelona. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16:436–9. [PubMed] [Google Scholar]

9. Pasupuleti MK. Importance of periodontal health in competitive sports. Saud J Sports Med. 2014;14:5–8. [Google Scholar]

10. Arlappa N. Vitamin A deficiency control measures: Importance of vitamin A supplementation as a public health policy in the Indian context. J Public Health Policy. 2013;34:538–48. [PubMed] [Google Scholar]

 

GRAFIEKEN EN TABELLEN

Tabel 1: Demografische details van de proefpersonen

 

Tabel 2: Vergelijking van de gemiddelde DMFT-waarden tussen genders

 

Tabel 3: Vergelijking van gingivale en parodontale toestand tussen genders

 

 

Contacteer ons Privacy Cookies Gebruiksvoorwaarden